+48 606 557 003

Wykonanie odwodnień liniowych

//gardenart-giemzik.pl/wp-content/uploads/2019/03/wykonanie-odwodnien-liniowych.jpg

System odwodnień liniowych należy dobrze zaplanować i bezbłędnie wykonać. Dzięki temu unikniemy powstawania kałuż i błota na działce oraz ochronimy fundamenty i ściany domu przed zamakaniem. Jako doświadczona firma potrafimy ocenić i dobrze zaplanować w jakich miejscach i w jaki sposób ułożyć odwodnienie liniowe, aby spełniało swoje zadanie.
Odwodnienie liniowe to system korytek osłoniętych kratkami. Ich zadaniem jest zbieranie wody deszczowej, która następnie – gdy to możliwe – jest odprowadzana rurami do kanalizacji, a jeśli nie – zagospodarowywana w inny sposób: rozsączana do gruntu, gromadzona w zbiornikach (zakopanych na terenie działki), odprowadzana do studni chłonnych lub rowów melioracyjnych.